Studiebesøk

kåseri       tekst       guide       studiebesøk

 

På besøk til nederlandske innstillinger med jobben?
Trenger du en ‘kulturell oversetter’ med ti års erfaring i kommunen?
Velg her et tema som Nederland ligger i teten på!
images_pijl

Bærekraft
Met lite areal og mange innbyggere, er Nederland tvunget til å komme med bærekraftige tiltak. Temaet står høyt på den politiske agendaen i dag, og fordi det i Nederland ofte blir bygget i store prosjekter så er det i urban utvikling stor fokus på miljøvennlig bygging. Som oppvurdering av eksisterende bygninger og bruk av geometrisk energi. Solpaneler på tak til skoler og andre store bygg i en bydel. Sirkulær økonomi. Og hva er rollen til offentlige og private partier? Hvordan omgåes regelverk og lover? Aktuelle utfordringer med realistiske løsninger.

Skolebesøk
Nederlandske barn går på grunnskolen fra de er fire til tolv år gamle. Hver skole har sin egen undervisningsmetode, for eksempel Montessori, Dalton eller vanlig offentlig skole, hver med sin egen filosofi og praksis. Ofte er det flere alderstrinn i samme klasse og gruppearbeid står sentralt. På videregående skole kan elever de tre første årene gå opp eller ned i nivå, et fleksibelt system som blant annet begrenser avbrutt skolegang. Fra fjerde trinn velger de ulike linjer og fag.

Arbeid og inkludering
Fortsatt er tusenvis av mennesker arbeidsledige uten at samfunnet har enkle løsninger. Med den økonomiske krisen de siste årene er prosjekter for arbeidsledige mer aktuelle enn noensinne. Voksne på trygd får yrkeserfaring i vedlikehold av rekreasjonsområder, og intensiv veileding ved siden av. Unge i samme situasjon jobber med restaurering av historiske monumenter, mens de får oppfølging på samspill, helse og selvtillit. Samarbeid mellom kommuner og næringsliv er en overveldende suksess.

Rusavhengige
Nederland har hatt sin egen narkotikapolitikk fra 1970-tallet, da de bevisst skilte hard drugs (heroin og kokain) fra soft drugs (cannabis og alkohol). Slik kan aktiviteter i harddrugshverdagen kontrolleres, etterfølges og straffes. Narkomane blir oppfordret til å røyke heroin, istedenfor å bruke det via sprøyter, i trygge og renslige omgivelser. Besøk disse ‘brukerrommene’ og sentre for dagopphold med workshops og daglige plikter. Her får du også informasjon om ideen bak nederlandsk narkotikapolitikk.

Eldreomsorg
Også i Nederland opplever vi en økt levelader i samfunnet. Staten fokuserer nå på eldreomsorgen med kvalitetskontroll på tjenester og utbygging av selvstendige bo-enheter, også for eldre demente. Aldershjem blir små samfunn med et bredt tilbud av fasiliteter og rekreasjon. Og eldre blir leietakere av hus i vanlige boligstrøk hvor de lever i selvstendige grupper, så lenge de kan.

Kommuner og NGO’s
I Nederland finnes det et bredt ‘mellomsjikt’ av foreninger som har tatt over ulike kommuners funksjoner. Mange interesseorganisasjoner er startet av innbyggere i nærmiljøet, som er i stand til å være med og styre sin egen hverdag gjennom lokal deltakelse. De fleste jobber som frivillige med tema som barn, undervisning, eldre, bolig og miljø. Disse NGO’s (non-governmental organization) har egne styrer og mottar subsidier fra det offentlige eller ordner seg med sponsorer.

…..eller mer
Er det andre ting du jobber med og som du gjerne vil sammenligne med nederlandske forhold? Vil du kombinere et studiebesøk med en stødig brainstorm som stimulans til intern utvikling? Er du interessert i tema som arkitektur, boligbygging på vann og byplanlegging? Ta gjerne kontakt for et skreddersydd program.

 

interesse