Agenda

Kombiner en tur til Nederland med en konsert, et arrangement eller en festival. Sjekk nyttige lenker her for Amsterdam og byer på en avstand av maksimalt en times togtur.

HUSK!      Hotell er gjerne billigere utenfor hovedstaden
TIPS!         Jeannet gir også omvisninger i disse byene

Amsterdam

Delft 

Den Haag

HaarlemLeiden

Rotterdam 

Utrecht

Hilversum

Hoorn

Edam