Studiebezoek

lezing       tekst       gids       studiebezoek

Met buitenlandse groepen Nederlandse instellingen bezoeken?
Een ‘culturele vertaler’ nodig met tien jaar ervaring bij de gemeente?
Kies hier een thema waar Nederland in voorop loopt!
images_pijl

Duurzaamheid
Met weinigareaal en veel inwoners is Nederland genoodzaakt om duurzame maatregelen tenemen. Het thema staat vandaag de dag hoog op de politieke agenda en omdat erin Nederland vaak in grote projecten wordt gebouwd, is er in stedelijkeontwikkeling veel aandacht voor milieuvriendelijk bouwen. Zoals opwaarderingvan bestaande gebouwen en gebruik van geometrische energie. Zonnepanelen op dakenvan scholen en op andere grote panden in een wijk. Circulaire economie. En watis de rol van publieke en private partijen? Hoe omgaan met regels en wetten? Actueleuitdagingen met reële oplossingen.

Schoolbezoek
Nederlandse kinderen gaan naar de basisschool tussen hun vierde en hun twaalfde jaar. Elke school heeft haar eigen onderwijsmethode, bijvoorbeeld Montessori, Dalton of een gewone openbare school. Die hebben elk een eigen filosofie en praktijk. Vaak zitten verschillende leeftijdsniveaus in dezelfde klas en staat werk in kleinere groepen centraal. Op de middelbare school kunnen scholieren, anders dan in Noorwegen, de eerste drie jaar omhoog of omlaag in niveau. Een flexibel systeem dat onder andere de schooltuitval beperkt. Vanaf de bovenbouw in het vierde leerjaar wordt een profielkeuze gemaakt.

Arbeidsparticipatie

Nog steeds zijn duizenden mensen werkeloos zonder dat de maatschappij simpele antwoorden heeft. Met de economische crisis van de afgelopen jaren zijn projecten voor werkelozen actueler dan ooit. Volwassenen met een uitkering krijgen onder begeleiding werkervaring in het onderhoud van recreatiegebieden. Jongeren in dezelfde situatie werken aan de restauratie van historische monumenten. Samenwerking tussen gemeentes en bedrijfsleven is een overweldigend succes.

Verslavingszorg
Nederland heeft haar eigen drugspolitiek vanaf de jaren ‘70 van de vorige eeuw, toen bewust onderscheid werd gemaakt tussen soft- en harddrugs. Dit om activiteiten in de harddrugs-scene te kunnen controleren, vervolgen en straffen. Verslaafden worden aangespoord om te roken in plaats van heroïne te spuiten in een veilige en schone omgeving. Bezoek deze ‘gebruikersruimten’ en centra voor dagopvang met workshops en dagelijkse plichten. En laat u zich informeren over het Nederlandse drugsbeleid.

Ouderenzorg
Ook in Nederland beleven we de vergrijzing van de samenleving. Het rijk focust op ouderenzorg met kwaliteitscontroles op diensten en uitbouw van zelfstandige wooneenheden, ook voor ouderen met dementie. Bejaardenhuizen worden kleine gemeenschappen met een breed aanbod aan faciliteiten en recreatie. En ouderen worden huurders van huizen in gewone woonwijken waar zij in zelfstandige groepen leven, zo lang mogelijk.

Gemeente of NGO’s?
In Nederland bestaat een breed aanbod aan verenigingen die een deel van de verantwoordelijkheden van de gemeentes hebben overgenomen. Vele belangenorganisaties zijn gestart door inwoners in de leefomgeving, die in staat zijn om de eigen werkelijkheid te beïnvloeden door lokale participatie. De meesten werken vrijwillig met thema’s als kinderen, scholing, ouderen, wonen en milieu. Deze NGO’s (non-governmental organization) hebben een eigen bestuur en ontvangen subsidies van de overheid of regelen sponsors.

….en meer
Zijn er andere zaken waar u mee werkt en dat u interessant vindt om te vergelijken met de Nederlandse situatie? Wilt u een studiebezoek combineren met een stevige brainstorm als stimulans voor interne ontwikkeling? Bent u geïnteresseerd in thema’s als architectuur, wonen en water en stadsontwikkeling? Aarzel niet om contact op te nemen voor een programma op maat.

geintereseerd